Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 LAND EN VOLK.
dikwijls in bloedige aanraking kwamen [met de vloten
der Carthagers en der Grieken. De «yp^r/ic/;/had, vooral
wat technische vaardigheid betreft, bij hen eene aanzien-
lijke hoogte bereikt, gelijk nog bewezen wordt door de
sierlijk bewerkte etrurische vazen. Waarschijnlijk leefden
zij in verscheidene staatjes verdeeld en bestond hun
godsdienst in eene bijgeloovige vereering der natuurver-
schijnselen, aan wie zij zelfs menschenoffers brachten.
Eenige hunner gebruiken, zooals het waarzeggen uit de
ingewanden der dieren door de haruspices, werden later
door de Romeinen overgenomen.
De Samniten., die nader met de Latijnen verwant wa-
ren, en evenals deze waarschijnlijk in vroeger tijd met
de Grieken samengewoond hebben, bewoonden de berg-
streek der Apennijnen. Veeteelt was hun hoofdbestaans-
middel. Zij waren een eenvoudig, gehard bergvolk, dat
in die armoedige landstreek een' harden strijd om het
bestaan te voeren had. Daarom bestond bij hen het ge-
bruik — men noemde het de heilige lente —, dat in het
voorjaar een gedeelte der jonge mannen onder leiding
van eenige ouderen uittrok om nieuwe woonplaatsen op
te zoeken. Zóó hadden zij in der tijd ook de vruchtbare
vlakte van Capua in bezit genomen.
De Latijnen eindelijk woonden in de vlakte van den
Tiber, en hielden zich voornamelijk bezig met den
landbouw. Zij voerden eene patriarchale levenswijze en
leefden in geslachtsdorpen, die ter gemeenschappelijke
verdediging verbonden hadden gesloten. Het hoofd van