Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ROMEINEN.
land en volk.
§ 63. Griekenland en Italië keeren elkaar hunne minst
ontwikkelde zijden toe. De Grieken waren daarom reeds
lang in druk verkeer met Azië, voordat zij met het
veerijke (Italos = rund)\ Italië bekend werden, en hier
waren het de zuidelijke streken, waar zij het eerst hunne
koloniën stichtten, Sicilië en de omstreken der golf van
Tarente. Slechts door het handelsverkeer kwamen de
noordelijker volken met hen in aanraking, en deze kon-
den dus slechts langs dien omweg de eerste kiemen van
beschaving van hen ontvangen.
Hier en daar heeft men in Italië sporen gevonden van
eene vóórhistorische bevolking, de Japygiërs en Messa-
piërs en andere. In den historischen tijd was het land
evenwel bewoond door drie volksstammen, deEtruscen,
de Samniten of Sabellische volken en de Latijnen. Over
de afkomst der Etrusceni^ men het nog niet eens, som-
migen houden hen zelfs voor Mongolen. Zij woonden
aan de westkust ten noorden van den Tiber. Hun hoofd-
bestaansmiddel was zeevaart en zeerooverij, waardoor zij