Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
EN HET TIJDVAK DER EPIGONEN'. 89
§ 62. De voornaamste rijken dier ^«[ff;/«« of nakome-
lingen waren: in Afrika Egypte onder de Ptolemaeën.
Hier bleef het best de Grieksche beschaving tot de latere
tijden bewaard. Alexandrië, waarheen Ptolemaeus ook de
asch van Alexander had laten overbrengen, was het
brandpunt van kunsten en wetenschappen in het Oosten.
Door van de Egyptenaren hun godsdienst, vooral de ver-
eering van Isis en Serapis over te nemen, wisten de
vorsten zich de genegenheid der onderdanen te ver-
schaffen. Mochten er onder hen ook beschermers der
wetenschap zijn als Ptolemaeus Soter en Philadelphus, die
bibliotheken stichtten en van alle kanten de geleerden
naar hun rijk lokten of krachtige heerschers als Euergetes
III, bij de meesten ontaardde de vereeniging van Griek-
sche verfijning en Oostersche zinnelijkheid in de grofste
zedeloosheid en de schandelijkste ondeugden, die na de
verovering ondeï Cleopatra slechts te gemakkelijk hun'
weg in de Romeinsche samenleving zouden vinden. In
Azië vestigde zich onder Seleucus het rijk der Seleuciden,
welks heerschers voor de Egyptische in hofschandalen en
weelderigheid slechts weinig onderdeden, maar in be-
schaving beneden hen stonden. Weldra maakten zich van
het groote rijk aan de grenzen een aantal kleinere onaf-
hankelijk als Pergamum, Pontus en Palestina, dat zich
onder de Maccabeën, den aartspriester Matathias en zijne
zonen, verzette tegen de schandelijke onverdraagzaam-
heid en vervolgingen van Antiochus Epiphanes, terwijl
zelfs een Gallisch volk, dat zich dwars door Griekenland