Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE STRIJD DER DIADOCHEN
de strijd der diadochen en het tijdvak
der epigonen.
§ 6i. Alexander's dood gaf het sein tot eene reeks
van bloedige oorlogen over de geheele uitgestrektheid
van zijne monarchie. Zelfs de Grieken waagden in den
Lamischen oorlog (324—322) nog eene laatste poging
voor hunne zelfstandigheid. Maar in den slag bij Crannon
door Antipater verslagen, gaf zelfs een Demosthenes de
hoop op en maakte hij door vergif een einde aan zijn leven.
De eerzuchtige veldheeren , door Alexander in zijne krijgs-
tochten gekweekt, betwistten elkander de heerschappij en
trachtten zich ieder een eigen rijk te veroveren. Nog
een tijdlang handhaafden Perdiccas, wien de koning zijn
zegelring had toevertrouwd, en de wakkere Eumenes de
belangen van den jeugdigen koningszoon. Maar toen
beiden gevallen waren en Antipater's zoon Cassander, in
overeenstemming met Olympias de koningin en haar' zoon
had laten ombrengen, streed ieder slechts voor zijn eigen
belangen. Deze zoogenaamde strijd der diadochen d. i.
verdeelers duurde voort, tot in den slag bij lp sus (301)
Antigonus, de laatste, die nog de geheele monarchie
trachtte in stand te houden, met zijn' zoon Demetrius
Poliorcetes waren verslagen, en het rijk uiteenspatte in
een aantal kleinere monarchiën, die eindelijk de een na
de ander de buit der Romeinsche veroveraars zouden
worden.