Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALEXANDER DE GROOTE.
87
hij naar zich zelf Alexandria, of naar zijn lievelingsros
Bucephalia noemde. Door de verbetering der verkeers-
middelen trachtte hij de welvaart in de onderscheiden
deelen van zijn rijk te bevorderen. Zijn plan om de Perzen
en Macedoniërs door onderlinge huwelijken en op andere
wijzen tot één enkel volk te doen samensmelten, leed
evenwel schipbreuk op den tegenzin van beiden om van
hunne oude gewoonten af te wijken, en had herhaalde
opstanden ten gevolge. Ook kon zijn jeugdig, hartstochtelijk
karakter zich niet onttrekken aan de verleiding der Oos-
tersche zeden. Hij omgaf zich met de pracht en het cere-
monieel van een Oostersch despoot, en verzonk eindelijk,
misschien ook tengevolge van de teleurstellingen, die hij
in zijne ontwerpen ontmoet had, in eene reeks van uitspat-
tingen, die misdaden als den brand van Persepolis ten-
gevolge hadden, zijne trouwste vrienden van hem ver-
vreemdden, waarvan hij er zelfs één, Clitus, in eene
vlaag van drift doodde, en hem op jeugdigen leeftijd in
het jaar 323 naar het graf sleepten. Zijn werk liet hij
onvoltooid achter, het wereldrijk door hem gesticht zou
even spoedig uit elkaar spatten, als het gevormd was;
maar toch, de Grieksche beschaving had zich een weg
gebaand tot in het hart van Azië en Afrika, en zou
later, met Rome, de geheele oude wereld aan zich onder-
werpen.