Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
alexander de groote.
Syrië, verwoestte Nieuw-Tyrus, dat zich durfde verzetten y
en bevrijdde, als hun redder ontvangen, de Egyptenaren
van de gehate onderdrukking der Perzen. Hunne priesters
verklaarden hem zelfs tot den zoon van hun god Ammon..
Op een uitstekend gekozen plaats ten westen van de
Nijlmonden stichtte hij de stad Alexandrië, die weldra
Tyrus zou vervangen en overvleugelen. Toen keerde hij
terug naar Azië, waar hij het laatste Perzische leger ver-
nietigde bij Arbela en Gaugamela. Darius werd op de
vlucht door den satraap Bessus vermoord en Alexander
was in 331 meester van het Perzische rijk. Er bleef hem
nog slechts over ook in de oostelijke satrapiën zijn macht
te doen gevoelen, terwijl een tocht tusschen de jaren
327 en 325 naar Indië ondernomen mislukte door den
dapperen tegenstand der Indische volken onder hun'
koning Porus en den tegenzin zijner Macedonische sol-
daten , die eindelijk de vruchten van hunne overwinningen
wilden genieten. Hij werd gedwongen, gedeeltelijk met
zijn leger door de woestijnen van Gedrosia, gedeeltelijk
met eene vloot onder Nearchus langs de kust, terug te
keeren, en zich alleen met de inwendige regeling van
zijn rijk bezig te houden.
§ 60. Aan zijn voornemen, niet zuiver veroveraar te
blijven, maar eene duurzame monarchie te stichten, die
tot haar verste grenzen geheel van de Grieksche bescha-
ving doordrongen zou zijn, gaf hij gevolg door het
zenden van koloniën naar de afgelegen, minder bewoonde
streken en het stichten van eene reeks van steden, die