Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALEXAKDER DE GROÜTE. 85
een groot Helleensch wereldrijk te stichten, dat den bloei
van kunsten en wetenschappen over de geheele aarde zou
verspreiden. Hij liet zich op den bondsdag door de ver-
zamelde Grieken tot hun' opperbevelhebber kiezen in den
tocht, dien hij wilde ondernemen tot omverwerping van
het groote Perzische rijk, den alouden vijand der Grieksche
staten. In zijn voornemen kwam hem te hulp de ver-
zwakking van dit rijk, waarin de satrapen zich zoogoed
als onafhankelijk gemaakt hadden, en het onzenuwd hof
geheel onder den invloed van enkele eunuchen stond.
De laatste koning Darius III Codomannus was een
beter vorst dan zijne meeste voorgangers, maar hij waagde
het lot van zijn rijk aan de uitkomst van één veldslag,
in plaats van den raad van den bekwamen Rhodiër
Memnon te volgen en den vijand, evenals eens de Scythen
gedaan hadden, steeds verder in zijn groot rijk te lokken
om hem daar te vernietigen.
§ 59. De groote overwinning bij den Granicus (334)
leverde geheel Klein-Azië in de macht van Alexander.
Met een tweede leger wachtte Darius hem af in de Cici-
lische passen, die den toegang tot het verder Azië ver-
leenen. Alexander, die intusschen bij Gordium den be-
kenden knoop had doorgehakt en juist van eene zware
ziekte bekomen was, wist door snelle bewegingen de
gunstigste stellingen in zijne macht te brengen, en ver-
nietigde het leger van Darius, wiens moeder en vrouwen
en geheele legertrein in zijne handen vielen. Na dezen
slag bij Issus (333) trok hij eerst naar het zuiden door