Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o DE HEILIGE OORLOGEN.
zich ook betoonde, Griekenland's macht was gebroken
en heeft zich nimmer geheel hersteld.
VIERDE TIJDPERK.
Het Grieksch-Macedonische tijdvak.
alexander de groote.
§ 58. Twee jaar na den slag bij Chaeroneia werd
Philippus van Macedonié vermoord door Pausanias, den
«
bevelhebber van zijne lijfwacht, waarschijnlijk met mede-
weten van zijne vrouw Olympias. Hij werd opgevolgd
door zijn' zoon Alexander, die, ofschoon nog jong, met
krachtige hand in zijn rijk de rust herstelde en door de
onderwerping en verwoesting van Thebe, dat in het ver-
trouwen op zijne jeugd een opstand gewaagd had, den
schrik onder de Grieken verspreidde en hen zijne heer-
schappij evenals die zijns vaders deed erkennen.
Alexander de Groote (336—323) was opgevoed door
den beroemden wijsgeer den stichter der Peri-
patetische school, die met alle toenmalige wetenschappen
bekend als het ware de geheele Grieksche beschaving
in zich had opgenomen. De schitterende, geniale gaven
van zijn' leerling maakten dezen vatbaar voor de fijnste
indrukken der Helleensche ontwikkeling, en in verbinding
met zijne jeugdige eerzucht rijpten zij bij hem het plan