Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
3 INLEIDING.
§ 2. Wil de geschiedenis ons tot richtsnoer kunnen
strekken, dan dienen wij overtuigd te zijn van de waarheid
van het verhaalde. Waarheid is het hoofdvereischte voor
den geschiedschrijver. Dikwijls is het zeer moeilijk, ook
bij hetgeen kort geleden gebeurd is , de waarheid geheel
van de verdichting te onderscheiden. Te levendige ver-
beelding , vooroordeel, partijbelang, onnauwkeurige waar-
neming, verkeerde opvatting kunnen hetzelfde feit op
geheel verschillende wijze kleuren, en uit al die voor-
stellingen de ware te vinden, is alleen mogelijk door
nauwkeurig onderzoek en scherpzinnige vergelijking van
de venchxWmAt bronnen der geschiedenis. De voornaamste
bronnen, waaruit de geschiedschrijver put, zijn: monde-
linge overleveringweinig betrouwbaar, daar de tweede
zelden geheel onveranderd overbrengt, wat hij van den
eerste gehoord heeft. Toch is het door vergelijking van
verschillende overleveringen, ook van fabelen en van
sagen, dikwijls mogelijk tot de historische kern, die zij
alle bevatten, door te dringen. Eene andere bron is dc ■
taal., die de stamgenootschap bewijst van volken, tegen-
woordig verre van elkaar gescheiden, en door de uit-
drukkingen , die zij voor gereedschappen en begrippen be-
vat , vergunt een blik te slaan in de levenswijze en toestand
van het volk. YerAer gedenkteekenen., gebouweti .^graven.,
werktuigeny wapenen., sieraden en munten, Men bewijzen
voor het bestaan 'en den beschavingstrap van hen, die ze
hebben nagelaten. Maar de voornaamste en zekerste bron
is, hetgeen tijdgenooten zelve geschreven hebben, hetzij