Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o DE HEILIGE OORLOGEN.

man vrij van eigenbelang en eerzucht en slechts gedre-
ven door liefde tot zijn vaderland, als welks gevaarlijk-
sten vijand hij den Macedonischen koning beschouwde.
Zijn tegenstander Aeschines, door Macedonië omge-
kocht , was toen afgezant in den amphictyonenraad en
wist daar te bewerken, dat tegen Locris, evenals Phocis
wegens bebouwing van het land Kirrha veroordeeld, een
2<''= heilige oorlog (342—339) werd begonnen, en Philip-
pus, die in plaats van Phocis eene stem in 't verbond
gekregen had, tot bevelhebber van het executieleger werd
benoemd. In Athene was men daarover zóó verontwaar-
digd, dat Aeschines moest vluchten en Demosthenes alle
krachten inspande om een verbond tusschen Athene en
Thebe tegen Philippus tot stand te brengen. In het begin
vond zijn voornemen tegenkanting, doch toen Philippus
op zijn tocht naar Locris zich plotseling van de berg-
vesting Elatea., den sleutel tot Hellas, meester maakte,
gingen de oogen der Grieken open. Er werd een leger
bijeengebracht, üat zich bij (338) op de krijgs-
macht der Macedoniërs wierp. Doch hoe groot de moed
der Grieken ook was — de geheele heilige schaar sneu-
velde —, zij waren niet bestand tegen den ondoordring-
baren phalanx van Philippus. Zij werden verslagen en
met hen bezweek voor goed de Grieksche vrijheid. Thebe
werd hard gestraft, terwijl de andere staten, ook Athene,
waar men zich reeds tot tegenstand voorbereid had, door
de toegevendheid van Philippus, die zich zelf een Helleen
noemde, werden gewonnen. Doch hoe zachtmoedig hij