Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o
DE HEILIGE OORLOGEN.
hoop na den val van Amphipolis belette om Olynthus te
hulp te komen. Nu nam Philippus echter onverwachts
Pydna en verbond zich met Olynthus tegen Athene.
Vooraf had hij zich door de verovering der Thracische
goudmijnen een leger verschaft, dat met de sarissa, eene
lange speer, in den phalanx geschaard eene kracht uit-
oefende , waartegen geen overmacht of moed bestand
was. Met dit leger trok hij Thessalië binnen en na twee-
maal verslagen te zijn door Onomarchus, bracht hij
eindelijk, met zijn geheele macht uitgerukt, dezen ten
onder en doodde hem. Nu nam Phaillus het bevel op
zich en daar Philippus, beducht voor eene vereeniging
van alle Grieken — de Atheners hadden reeds de Ther-
mopylae bezet — niet verder durfde doortrekken, werd
de strijd een grensoorlog, die lang duurde en eindigde
met den val van Phocis. Van Phocis wendde Philippus
zich tegen Olynthus., dat tweemaal een gezantschap om
hulp naar Athene zond, waar men evenwel niet zeer ge-
negen tot hulp was. Eerst ten gevolge van de bezielde
Philippicd!s van Demosthenes besloot men eene vloot te
zenden. Deze en nog een volgende werden evenwel zoo
traag uitgerust en zoo slecht aangevoerd, dat zij meer
tot last dan tot hulp waren, en toen een derde kwam,
was Olynthus reeds genomen en geplunderd (346). De
verovering van Byzantium werd nog in tijds door eene
Atheensche vloot belet.
§ 57. In Athene waren twee partijen. Aan het hoofd
der ééne stond Demosthenesde beroemde redenaar, een