Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o DE HEILIGE OORLOGEN.
de tempelschatten te Delphi, waardoor lo.ooo talenten
of ongeveer 25 millioen gulden uit de doode hand in
omloop kwamen en eene geheele omkeering in de prijzen
en den maatschappelijken toestand van Griekenland ver-
oorzaakt werd. Eindelijk gelukte het den Thebanen Phi-
lomelus te verslaan, die wanhopende aan de redding van
zijn land zich van eene rots stortte; maar Onomarchus
leefde nog en deed door geheel Thessalië en Boeotië
groote strooptochten, bijgestaan door den tyran van
Pherae. De Thessaliërs, die dezen haatten, riepen den
koning van Macedonië te hulp, die van die gelegenheid
gebruik maakte, om zich in Griekenland invloed te ver-
schaffen.
§ 56. Philippus van Macedonië in Thebe opgevoed
als gijzelaar en door Epaminondas in de krijgskunst
onderwezen, had van zijne kennis gebruik gemaakt om
het verdeelde Macedonië te vereenigen en na eenige
tochten in Thracië en Illyrië zijn rijk tot de zee uitge-
breid. Drie machten stonden hem bij de verdere uitbrei-
ding in den weg: Athene, dat zijne koloniën aan de golf
van Thermae had, Amphipolis en Olynthus. Deze moest
hij trachten te verdeelen. Eerst richtte hij zijne wapenen
tegen Amphipolis, en om Athene, dat reeds niet zeer
geneigd was deze haar steeds vijandige kolonie te hel-
pen, daarvan geheel af te houden, beloofde hij het na
de verovering Amphipolis over te leveren. Hoewel men
in Athene op deze belofte niet vertrouwde, hoopte men
de stad toch in ruil voor Pydna te ontvangen, welke
6
È