Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o
DE HEILIGE OORLOGEN.
er geen man meer onder hen opstond, die zich in be-
leid met den ouden veldheer kon meten, en hunne zeden
door de ongewone weelde ontaardden, verzwakte allengs
hunne macht en meer dan eene stad ontrukte zich aan
hunne heerschappij. Tot deze behoorde ook Phocis., dat
reeds onder Epaminondas met tegenzin het juk verdragen
had en nu weigerde eenige belasting te betalen, terwijl
Thebe zelf geene macht bezat om het te dwingen. Want
hoe klein het staatje ook was, zijne burgers waren moedig
en gehard tegen alle gevaren. Zelf gewoon den grond te
bebouwen — slaven waren verboden — waren zij on-
verzwakt gebleven door de weelde, die het overige Grie-
kenland ontzenuwde. Daarom besloot Thebe hen op eene
andere wijze ten val te brengen.
De grenzen van Delphi waren niet nauwkeurig be-
paald, en hiervan maakte men gebruik om de Phocenzers
te beschuldigen van schending van het heilig grondge-
bied. Het amphictyonenverbond — een verbond van
omwonende volken tot bescherming van het heiligdom —
waarin de met Thebe bevriende Thes'salische rijkjes de
meeste stemmen hadden, veroordeelde de Phocenzers tot
eene zware geldboete, en gaven aan Thebe het op-
perbevel, toen gene, gesteund door Sparta, weigerden
te betalen, en onder hunne aanvoerders Philomelos en
Onomarchos den heiligen oorlog (355—346) begonnen.
De Thebanen waren niet gelukkig: Locris was reeds te
voren teruggeslagen, en toen hun geld begon op te
raken, hadden de Phocenzers zich meester gemaakt van