Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
79 DE HEGEMONIE VAN THEBE.

Philippus als gijzelaar mede naar Thebe. Op den door-
tocht werd hij evenwel door den arglistigen tyran van
Pherae in Thessalië gevangen genomen. In vrijheid ge-
steld , trok hij met een leger tegen hem op om zich te
wreken, maar waagde den slag te vroeg, en werd ver-
slagen en gedood. Intusschen was Epaminondas naar den
Peloponnesus getrokken om Sparta duurzaam te verne-
deren. De oude vijanden der Spartanen, Arcadiërs en
Argiven vereenigde hij rond zich en bouwde in Arcadië
als eene voortdurende bedreiging der Spartanen, de stad
Megalopolis. Hij herstelde de vrijheid der Messeniërs en
liet hen hunne burchten weêr opbouwen; slechts de
dappere verdediging van het opene Sparta door Agesilaüs
met hulp der achtergeblevene grijsaards en kinderen redde
de stad van verwoesting. Van beide kanten werden de
uiterste krachten ingespannen, en eindelijk kwam het tot
een beslissenden slag bij Manüneia (362) waarin de
Thebanen de overwinning behaalden, maar hun veldheer
Epaminondas doodelijk getroffen werd. Hij wachtte tot
de overwinning beslist was, liet toen de speer uit de
wond trekken en blies den laatsten adem uit.
de heilige oorlogen.
§ 55. Na den dood van Epaminondas hadden de
Thebanen de hegemonie in Hellas behouden; doch, daar