Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
DE HEGEMONIE VAN THEBE.
en knoopte betrekkingen aan met de uitgewekenen om
ook de staatkundige bevrijding van zijn vaderland te ver-
zekeren. Eenige dier uitgewekenen onder de leiding
van Pelopidas kwamen met Atheensche hulp heimelijk
's nachts in de stad, vermoordden als vrouwen verkleed
op een gastmaal den Spartaanschen bevelhebber en
maakten zich meester van de burcht. Het dankbare volk
benoemde Epaminondas en Pelopidas tot boeötarchen of
aanvoerders der Boeotiërs. Zij maakten van hunne macht
gebruik om eene betere, democratische staatsregeling in
te voeren en vooral de krijgsmacht te versterken. Pelo-
pidas voerde de phalanx in, de wigvormige slagorde,
die tusschen het vijandelijke leger indrong om het te
verdeelen en elk deel afzonderlijk te verslaan, en ver-
eenigde een aantal moedige jongelingen tot de heilige
schaar, die de kern der legermacht vormde en slechts de
keus had tusschen de overwinning of den dood.
§ 54. De Spartanen berustten niet in het verlies der
Cadmeia. Zij zonden een groot leger, dat evenwel, met
hulp der Atheners, verslagen werd bij Leuctra (371.)
Na dien tijd scheidden de Atheners, die intusschen een
nieuwen zeehond gesticht hadden, naijverig op het over-
wicht der Thebanen zich van deze af en verbonden zich
zelfs later met Sparta. De slag bij Leuctra had Sparta's
zwakheid getoond en de hegemonie der Grieken op de
Tiieb.mïn doen overgaan. Zelfs de Macedoniërs riepen
hen b'j een troontwist tot scheidsrechters in. Pelopidas trok
er heen, regelde het bestuur en bracht den jongen