Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
77 DE HEGEMONIE VAN SPARTA.

Door hunne bemiddeUng werd ook de schandehjke »m/^
van Antalcidas (387) gesloten, waarin al de Grieksche
koloniën in Klein-Azië weêr aan den Perzischen koning
werden afgestaan en de Grieksche staten moesten belo-
ven, dat geen van alle naar de hegemonie over de ande-
ren zou streven. Het was dus zóó ver gekomen, dat den
Perzen inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden
der Grieken werd toegestaan.
de hegemonie van thebe.
§ 53. Op een tocht naar het noorden van Grieken-
land had zich de Spartaansche veldheer Phoebidas bij
verrassing meester gemaakt van de Cadmeia, de burcht
van Thebe, en in Thebe een oligarchisch bestuur aan-
gesteld.
Een gedeelte der democratische Thebanen week naar
Athere, anderen trokken zich terug naar hunne landgoe-
deren. Onder de laatsten hthoox^^ dit Epaminondas.
Na zelf eene uitstekende opvoeding genoten te hebben,
wijdde hij al zijne krachten aan de zedelijke wederge-
boorte van zijn volk, dat tot dien tijd in een slechten
naam bij de Grieken stond, wat zijne geestelijke ontwik-
keling betrof. In korten tijd verrichtte hij wonderen: hij
ontvlamde de liefde tot kunsten en wetenschappen, ver-
eenigde een kring van uitstekende mannen rondom zich,