Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
DE HEGEMONIE VAN SPARTA.
zonden deze hem tienduizend man te hulp, onder wie
zich ook de Atheensche ridder Xenophon bevond. In
den slag bij Cunaxa (401) werd Cyrus verslagen en ge-
dood; maar terwijl de anderen naar alle zijden vluchtten,
hielden de Grieken stand en sloegen zij zich dapper door
het vijandelijke leger heen. Toen hunne veldheeren door
verraad gevallen waren, kozen zij Xenophon tot aan-
voerder, die hen na veel lijden en ontbering terugbracht
naar Thracië en zich daarop zelf weêr voegde bij de
Spartanen, die onder hun' beroemden koning Agesilahs
in den Jonischen oorlog (399—393) den Perzen groot
nadeel toebrachten.
§ 52. Als eenig middel tot redding zond de Perzische
koning gezanten naar Griekenland, om door geld een
burgeroorlog tegen de Spartanen te verwekken. Zoo ont-
stond de Corinthische oorlog (395—387), waarin Atheners,
Corinthers, Argiven enz., de Spartanen in eigen land
aanvielen, en werkelijk moest Agesilaüs, toen Lysander
bij Haliartus was gesneuveld, Azië verlaten om zijn va-
derland te hulp te snellen. Hij sloeg zich bij Coroneia
dwars door de Grieken heen, • maar wist den oorlog,
waarin de Athener Iphicrates zich het eerst van peltasten
of lichtgewapende huurtroepen bediende, niet tot een
beslissend einde te brengen. De Perzen deden met deze
verdeeldheid hun voordeel en hielpen nu eens den een
dan den ander. Het was in hun' dienst, dat de Athener
Conon de overwinning bij Cnidus behaalde en naar
Athene terugkeerde om er de muren weêr op te bouwen.