Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
75 DE HEGEMONIE VAN SPARTA.

die met hunne oppervlakkige wetenschap van alle zaken
en hunne cynische twijfelzucht alles durfden aantasten
en voor elke handelwijze de noodige drogredenen aan
de hand gaven, dan naar den ernstigen Socrates, die
hen door zijne wonderlijke vragen in den war bracht,
hen wilde dwingen tot in den diepsten grond der zaken
door te dringen, en niet naar hun lust of voordeel te
handelen, maar alleen hun daemonium te volgen, de god-
delijke stem, die in hun binnenste sprak.
Toen de wijsgeer, door zijn'tegenstanders aangeklaagd
van de jeugd tot ongodsdienstigheid te verleiden, in het
volle bewustzijn van zijne onschuld zijn' rechters slechts
de keus liet, hem tot zijn einde van staatskosten te ver-
zorgen of ter dood te veroordeelen, kozen zij, ofschoon
misschien oorspronkelijk tegen hunne bedoeling, het
laatste, en veroordeelden zij hem tot den giftbeker (399).
Toch, schoon hij zelf niets ge:chreven heeft, zijn de
beginselen zijner leer bewaard gebleven in de geschriften
van zijne leerlingen Xenophon, en den dichterlijken wijs-
geer Plato, den stichter der ideale academische school.
§ 51. Misschien nog meer bekend dan door zijne phi-
losophische geschriften is Xenophon door zijn Anabasis,
waarin hij den terugtocht der tienduizend Grieken in het
jaar 400 v. C. beschrijft. In Perzië waren troontwisten
uitgebroken tusschen den koning Artaxerxes Mnemon en
zijn' jongeren broeder Cyrus, die als satraap van Jonië
dikwijls groote diensten aan de Spartanen bewezen had.
Toen hij daarom een leger tegen zijn' broeder verzamelde.