Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
DE HEGEMONIE VAN SPARTA.
DERDE TIJDPERK.
Van het einde van den Peloponnesischen
oorlog tot den slag bij Chaeroneia.
de hegemonie van sparta.
§ 50. De Spartanen maakten van hunne heerschappij
gebruik om in verscheidene steden bezettingen te leggen
onder harmosten, en in andere een oligarchisch bestuur,
de 'zoogenaamde achtmannen of tienmannen, aan te stellen.
In Athene werden 30 aristocraten aan 't hoofd geplaatst, de
dertig tyrannen genoemd , waarvan Critias en Theramenes
de voornaamste waren. Na eerst de vrijheid der Atheners
onderdrukt te hebben, de vreemdelingen door harde behan-
deling verdreven , en zelfs als een uiterlijk teeken van hunne
richting het redenaarsgestoelte van de zee te hebben
afgekeerd, kregen zij twist onder elkander en dwong de
achterdochtige Critias den meer gematigden Theramenes
den giftbeker te drinken. Verscheidene verbannen en ge-
vluchte Atheners vereenigden zich evenwel aan de The-
baansche grenzen en maakten zich onder Thrasybulus
van de bergvesting Phyle meester, van waar zij Athene
steeds nader kwamen, en eindelijk in 403 met hulp der
burgerij een einde aan de tyrannenheerschappij maakten.
De democratie werd weêr ingevoerd, maar de zeden kon
men niet veranderen. De wufte, steeds op genot en voor-
deel beluste .\theners luisterden liever naar de ,