Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
2 INLEIDING.
de menschheid, maar hij heeft nooit de geschiedenis
bestudeerd. Zij leert ons den tegenwoordigen toestand
vergelijken mét, en verklaren üit de vroegere toe-
standen der maatschappij en begrijpen, dat hare instel-
lingen niet op eens en 'door willekeur zijn geschapen,
maar het gevolg zijn van eene geleidelijke ontwikkeling;
zij leert ons de wetten dier ontwikkeling kennen, en door
ze op het vervolg toe te passen, een blik slaan in de
toekomst. Door op te klimmen tot de verst verwijderde
oorzaken van alle verkeerdheden, geeft zij ons de mid-
delen aan, niet om de bladeren af te slaan, die het vol-
gend jaar toch .wèêr aangroeien, maar om den boom
des kwaads uit te roeien met wortel en tak. Door de
kennis van het verleden onzen eigenen tijd te letren be-
grijpen^ dat is het wezen en doel der geschiedenis.
Nog een ander nut heeft de geschiedenis: s Mijn broêr
deed zóó, en het liep verkeerd. Mijn neef deed zóó, en
het ging goed. Ik doe dus even als mijn neef." Wie zoo
/
spreekt, maakt gebruik van de lessen der geschiedenis.
Zij levert ons de voorbeelden op, die wij tot richtsnoer
kunnen nemen in moeilijke gevallen; zij leert ons aan den
uitslag kennen, wat goed en wat kwaad ondernomen was,
zij leert ons het goede van den vroegeren tijd navolgen,
en het kwade verwerpen. Maurits bestudeerde met zijn
neef Willem Lodewijk de krijgskunst der oude Romei-
nen, en door die toe. te passen opzijn' tijd, werd hij de
grootste veldheer van zijne eeuw en de overwinnaar van
Parma.