Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE PELOPONNESISCHE OORLOG. ' ^ I
uit Athene verbannen. Tien andere bevelhebbers werden
na de schitterende overwinning bij de Arginusen (406)
over den Spartaanschen koning Kallikratidas beschuldigd
niet genoeg moeite te hebben gedaan tot het redden der
schipbreukelingen en niettegenstaande de wakkere ver-
dediging van Socrates ter dood veroordeeld. Zóó van
hare beste krachten beroofd en overgeleverd aan de
twisten der partijen , werd de stad door den sluwen Spar-
taan Lysander, die de laatste Grieksche vloot in 405 bij
de Aegos Potamos of Geitenrivier had vernietigd, steeds
nauwer ingesloten en eindelijk gedwongen tot den schan-
delijken vrede van Theramenes, die haar voor goed
van den voorrang onder de Grieksche staten beroofde en
de hegemonie aan Sparta terug gaf. De stad moest hare
muren slechten, eene zware schatting betalen, en een
oligarchisch bestuur uit de handen der Spartanen aan-
nemen. Geheel Griekenland had van den oorlog te lijden
gehad, overal waren de bouwvallen van verwoeste steden
zichtbaar, de gemeenschappelijke band tusschen de stam-
men was vergeten, en mochten ook nog enkele mannen
opstaan, die als een Aristophanes de verkeerdheden van
hun tijd met den geesel der spot kastijdden of als een
Epaminondas of Demosthenes vol heiligen ijver voor de
verbetering hunner medeburgers optraden, de jeugdige
levenskracht van voorheen was voor goed voorbij; de
Grieksche beschaving had binnen eigen kring uitgeleefd.