Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
72 de peloponnesische oorlog.
eene vloot onder Gylippus te hulp te zenden. Dezen ge-
lukte het met hulp van den Syracuzaan Hermocrates de
vloot der Atheners en ook eene later te hulp gezondene
onder Demosthenes te vernietigen, terwijl het Grieksche
leger, ontzenuwd door de twisten zijner bevelhebbers,
bij den Asinaros werd omsingeld en verslagen., Nicias en
Demosthenes werden ten dood gebracht, en de soldaten
gedwongen als slaven in de Syracuzaansche steengroeven
te arbeiden.
§ 49. Ook in Griekenland was de oorlog op nieuw uit-
gebroken. Alcibiades had den Spartanen geraden 's win-
ters niet meer terug te trekken, maar in Attica eene vaste
plaats te bfezetten en van daar Athene steeds nauwer in
te sluiten. Zij maakten zich meester van de vesting
Deceleia, die aan dit 4® tijdperk den naam van den
Deceléischen oorlog (413—404) heeft doen geven. De Athe-
ners, in Sicilië van hunne beste krachten beroofd en
onderling verdeeld, leden de eene neerlaag na de andere
en zagen langzamerhand al hunne bondgenooten afvallen.
Nog eens keerde de kans, toen na de aristocratische om-
wenteling van Pisander (411), die den raad van 500 weêr
op 400 terugbracht, de vloot, daarover verbitterd, Alci-
biades, — die intusschen twist met den Spartaanschen
koning had gekregen en naar Perzië was gegaan — terug
riep, en deze in een reeks van overwinningen de Spartanen
van de Klein-Aziatische kusten verdrong. Doch toen in.
zijne afwezigheid een onderbevelhebber bij Notion (408)
een slag had gewaagd en verloren, werd hij op nieuw