Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
67 DE ËEUW VAN PERICLES.
terend vertegenwoordigd door Ictinus en Phidias., de
schilderkunst door Polygnotus en in het drama blonk
Sophocles uit, die de derde persoon invoerde, en aan
zijne stukken eene kalme harmonie wist te schènken,
welke den somberen Aeschylus en den geleerden Euri-
pi.ies ontbreekt. De omstandigheden waren in dien tijd
ook bijzonder gunstig voor de ontwikkeling van het
genie. Door de Perzische oorlogen waren de oude kunst-
werken en tempels verwoest: Pericles had voorgesteld
zi op gemeenschappelijke kosten van alle Grieksche staten
te laten herstellen; door Sparta's tegenwerking was dit
plan mislukt, en nu had Pericles de handen vrij om naar
eigen goedvinden te handelen. Voor de geldmiddelen
zorgden weêr de bondskas, de schatten, welke de handel
in het land bracht en de nationale wedijver der burgers
onderling. Binnen korten tijd was geheel Attica met de
scheppingen van Ictinus en Phidias getooid, vooral Athene
zelf, welks Acropolis in één groot kunstwerk werd her-
schapen. Parthenon met propylaeen, Odeion, de Athena
Promachos en het Zeusbeeld te Olympia behoeven wij
slechts onder de voornaamste te noemen. Voegt men
hier nog bij den vooruitgang der wetenschappen en der
philosophic, vertegenwoordigd door AnaxagorasPericles
vriend, dan kan men zich eene voorstelling m.iken van
Athene's geestelijke ontwikkeling, welke zijne staatkun-
dige macht nog lang heeft overleefd, en in het tijdperk
der Macedonische overheersching de onwaardige burgerij,
welke tot kruipende slaafschheid was ontaard, dikwijls