Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
DE ËEUW VAN PERICLES.
bolwerk van hunne macht doen vallen, en het scherven-
gericht had hun den leider ontnomen door de verban-
ning van hun hoofd, Thucydides. Het geschenk van eenige
obolen — een klein muntstuk —, welke iederen burger
in staat stelden de volksvergaderingen en rechtszittingen
bij te wonen en de schouwburgen te bezoeken, brachten
het laatste bij tot de gelijkstelling der standen. Nog ver-
meerderd werd Athene's staatkundige invloed door het
Delisch verbond, welks leden, daar zij liever geld bij-
droegen dan schepen, langzamerhand aan Athene cijns-
plichtig werden en bij afvalligheid ten strengste werden
bestraft; en door de koloniën, welke aan alle Grieksche
kusten verspreid, hare verbinding met het moederland
bewaarden.
§ 45. Tegenover het buitenland was Athene Grieken-
land's eerste stad door zijne geestelijke meerderheid, die
alle begaafde mannen uit de verschillende streken der
aarde naar dit brandpunt van kunsten en wetenschappen
deed samenstroomen. Hier ohtmoetten elkaar de Jonische
hetaere en de philosoof uit Groot-Griekenland, de Sami-
sche lierdichter en de beeldhouwer uit Aegina; alle kun-
sten en wetenschappen ontvingen nieuw leven door de
aanraking met elkander, en elk Atheensch burger, ook
al had hij zich niet door studie ontwikkeld, deelde door
het aanschouwen van zooveel schoons en het verkeer
met zooveel talentvolle mannen in eene hoogere ont-
wikkeling dan in eene andere Grieksche stad mogelijk
zou geweest zijn. Bouw- en beeldhouwkunst werden schit-