Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
65 DE ËEUW VAN PERICLES.

der verbonden Spartanen, Thebanen en Euboeërs afweerde
en door den vrede van Pericks (445) aan zijne vaderstad
eene eervolle rust wist te verzekeren.
§ 44. Het was, gelijk wij zeiden, Pericles' doel Athene
tot de eerste stad in Griekenland te maken. Daartoe moest
het vooral de eerste zijn in innerlijke kracht, en Athene's
kracht berustte op zijne vloot\ aan hare versterking wijdde
Pericles als een waardig opvolger van Themistocles zijne
eerste zorgen. Ter verdediging der stad zelve werd deze
door muren, »de lange beenen", met haar haven, den
Piraeus, verbonden, waardoor zij altijd van levensmiddelen
voorzien kon worden, en onneembaar bleef, zoolang
Athene zijne vloot behield. Voor de noodige geldmiddelen
zorgden de rijke inkomsten uit de zilvermijnen van Lau-
rium, en vooral het Delisch verbond, welks kas van het
eiland Delos naar Athene zelf werd overgebracht. Krachtige
mannen verschaften de gymnastische oefeningen, en de
alzijdige ontwikkeling van dien tijd maakte den dich-
ter en den philosoof tegelijk geschikt voor veldheer en
staatsman.
Ook staatkundig was de stad de eerste in Griekenland.
Na de Perzische oorlogen werd Athene het hoofd en
de leidsvrouw van alle democratische staten en de geheele
volkspartij in Griekenland. Daartoe diende voor alles de
democratie in Athene zelf verzekerd te zijn. Nog ten tijde
van Gimon had Pericles met Ephialtes door de vernedering
van den areopagus tot een zuivere rechtbank zonder
staatkundige macht voor de aristocraten het voornaamste
5