Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
DE ËEUW VAN PERICLES.
bracht\ deze zich, naar men zegt, door vergif om het
leven. Ongeveer in denzelfden tijd stierf ook Aristides,
hoog geëerd door al zijne medeburgers. De twist tusschen
hem en Themistocles werd evenwel voortgezet door de
zonen van een jonger geslacht, C/ww«, den zoon van
Miltiades en Pericles., den zoon van Xanthippus, den
overwinnaar bij Mycale. Na door een rijk huwelijk van
zijne zuster de schulden van zijn' vader te hebben af-
betaald, wist Cimon door zijne voorkomendheid — hij
stelde o. a. al zijn tuinen voor het volk open — zich de
liefde der burgers te winnen en de hoogste staatsambten te
verwerven. Zijn ideaal was alle onderlinge veeten te doen
vergeten en alle Grieken te vereenigen in den strijd tegen
de Perzen, over wie hij zelf ter zee bij den Eurymedoti
(465) eene schitterende overwinning behaalde. Met de
Spartanen sloot hij gastvriendschap, noemde zelfs zijn
zoon Lacedaemonius, en toen na eene hevige aardbe-
ving, die Sparta verwoestte, de Heloten en Messeniërs
opstonden en den derden Messenischen oorlog {/^b^—456)
begonnen, wist hij de Atheners te bewegen der bedreigde
stad een leger te hulp te zenden. Deze hulp werd door
de Spartanen evenwel smadelijk afgewezen, en dit was
de aanleiding tot Cimon's val. Hij werd kort daarop
verbannen en vervangen door Pericles, die in plaats van
Cimon's Grieksche., t^ntzviwtx Atheensche politiek
en Athene de eerste stad van Griekenland wilde maken.
Door zijne welsprekendheid' leidde hij het volk in de
volksvergaderingen, terwijl hij met kracht de aanvallen