Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
§ i. Het woord »Geschiedenis" verklaart zich zelf.
Wij hebben de geschiedenis van een waterdroppel, de
geschiedenis der aardkorst, de geschiedenis der planten
en dieren, die we ook wel »de natuurlijke geschiedenis"
noemen. Maar waar wij van »algemeene geschiedenis"
spreken, bedoelen wij alleen de geschiedenis der men-
schen. Ook niet van alle menschen: wij bemoeien ons
niet met de Eskimo's, de Australiërs, de Bosjesmannen
en dergelijke onbeschaafde volken, terwijl aan den anderen
kant de lotgevallen der barbaarsche Batavieren ons meer
aangaan dan die der hoogstbeschaafde Chineezen of Mexi-
kanen. Wij hebben dus alleen te maken met die volken
en met die personen uit elk volk, wier lotgevallen en
handelingen van invloed zijn geweest op den toestand,
waarin wij tegenwoordig leven.
»Vrijheid, gelijkheid en broederschap! Dood aan alle
vorsten en despoten! weg met den adel en alle titels!
De rijke geve het zijne, goedschiks of door geweld, aan
den arme. Algemeene revolutie! de maatschappij moet
onderst boven gekeerd en alle kwaad met één slag uitge-
roeid!" Wie zoo spreekt, meent het misschien goed met