Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EEUW VAN PERICLES. 63
ling knoopte de eerzuchtige veldheer met den Perzischen
vorst betrekkingen aan, en zeide hij, tegen de belofte van
de hand der koningsdochter en den koningstitel, hem
zijne hulp toe in de onderwerping van Griekenland. Door
een slaaf aan de ephoren verraden, werd hij teruggeroepen
en toen hij durfde verschijnen, ter dood veroordeeld. Hij
vluchtte binnen een tempel, maar het volk metselde de
uitgangen dicht, zoodat hij den hongerdood moest sterven.
Tegelijk met hem werden ook de Spartaansche schepen
bevolen terug te keeren. Die der andere Grieken volgden
hen evenwel niet, maar de in den steek gelaten bewoners
der eilanden boden het opperbevel der bondsvloot aan
de Atheners aan. Aristides stemde toe, en sloot met hen
een verbond, waarbij allen schepen en geld tegen de
Perzen beloofden, terwijl de bondskas bewaard zou wor-
den in het heiligdom van Apollo op Delos. Dooi" deze
stichting van den Delischen bond'\n gmg 6.e hegemonie
van Sparta over aan Athene.
§ 43. In 't verraad van Pausanias werd ook Themistocles
betrokken. De Spartanen vergaven het hem niet, dat hij
hen met allerlei listen had zoeken op te houden, tot de
muren van Athene weêr waren opgebouwd. Met hulp
der aristocratische partij in Athene wisten zij zijne ver-
^Jordeehng te bewerken. Hij vluchtte naar Perzië, waar
koning Artaxerxes, gedachtig aan den vermeenden dienst
zijn vader Xerxes bewezen, hem twee steden tot zijn
onderhoud aanweés; doch tóen hij den veldheer tot eene
onderneming tegen zijn eigen vaderland wilde bewegen,
I
■ i