Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
DE PERZISCHE OORLOGEN. 62
waarin de Perzen door den onwil hunner eigen solda-
ten, die soms met de zweep in den slag moesten ge-
dreven worden, en de dapperheid der Atheners verslagen
werden, en voor goed den Griekschen bodem moesten
ontruimen. Men zegt, dat op denzelfden dag de Athener
Xanthippus de Perzische vloot vernietigde bij kaap Mycale,
en de gevluchte bemanning zelfs nog te land vervolgde.
Met de overwinning bij Plataeae sluit het tijdperk der
eigenlijke Perzische oorlogen. Zij hadden bij de Grieken
het gevoel van nationaliteit opgewekt, en van den band,
die hen alle vereenigde. Zij waren tegelijk eene overwin-
ning geweest van de vrijheid over het despotisme en van
de democratische over de aristocratische partij, die juist
haar steun bij de Perzen zocht. Na Plataeae begint een
nieuw tijdperk, waarin de Hellenen, niet meer aange-
vallen," den vijand op eigen bodem bestoken en slechts
door binnenlandsche oorlogen afgehouden worden, hem
voor goed elke inmenging in hunne zaken te beletten.
de eeuw van pericles.
§ 42. Na den' slag bij Plataeae zette Paiisanias met
"het bondsleger zijn zegetocht voort en onderwierp hij
eindelijk het rijke Byzantium, waar hem een groote
krijgsschat en zelfs eenige bloedverwanten van Xerxes
als gevangenen in handen vielen. Door hunne bemidde-