Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE PERZISCHE OORLOGEN.
67
Nu lag geheel Hellas voor de Perzen open. Thebe
en Delphi openden vrijwillig hunne poorten , maar het
vijandige Athene werd met den grond gelijk gemaakt.
Intijds had Themistocles, die van het orakel te Delphi
de godsspraak had weten te verkrijgen, dat men zich
achter houten muren moest verdedigen, de strijdbare
mannen op de schepen verzameld, en de vrouwen en
kinderen naar het eiland Salamis of het naburige Troezen
overgebracht. In de straat van Salamis lag de geheele
Grieksche vloot onder den Spartaan Eurybiades bijeen.
Deze wilde reeds terugkeeren ter bescherming van zijn
eigen land, toen Themistocles op listige wijze tot Xerxes
toegang verkreeg en hem ried de beide uiteinden van
de straat te laten bezetten, 's Morgens vonden de Grieken
zich omsingeld en begon de zeeslag bij Salamis, waarin
zij door de grootere bewegelijkheid hunner schepen, mis-
schien ook heimelijk geholpen door hunne Jonische stam-
genooten, de logge Perzische bodems in verwarring
brachten, en eene schitterende overwinning behaalden.
Xer.xes vlood, zoo haastig hij kon, naar Perzië terug,
maar liet een leger van 300.000 man onder zijn' schoon-
broeder Mardonius achter. Mardonius trachtte nog eens
door vriendelijke aanbiedingen de Atheners te winnen;
doch na hunne weigering werd' de stad, die men was
beginnen op te bouwen, ten tweeden male verwoest. Bij
Plataeae., op de grens van Attica en Boeotië kwam het
(479) tot een slag tusschen het Perzische leger en het
Grieksche onder den Spartaanschen koning Pausanias,