Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE PERZISCHE OORLOGEN. 66
§ 41. De weigering van Athene, Sparta en eenige
andere kleine steden om aarde en water te zenden, gaf
het sein tot den derden Perzischen oorlog in het jaar
480. Xerxes stak met zijne groote legermacht op een
schipbrug den Hellespont over, begeleid door eene niet
minder sterke vloot van transportschepen en oorlogsche-
pen, die de kust volgde, en voor welke hij zelfs de land-
engte, die Athos met het vasteland verbindt, liet door-
steken. Zeven dagen lang duurde de overtocht. Daarna
trok hij verder door Thracië en Macedonië op weg naar
Griekenland. De Grieken hadden op den bondsdag te
Corinthe besloten den bergpas van Tempe te verdedigen,
maar gewaarschuwd door Alexander van Macedonië, dat
de' Perzen reeds een' anderen weg hadden gevonden,
trokken zij terug naar den tweeden toegang, den eigenlijken
sleutel van Hellas, den bergpas van Thermopylae.
Hier wist de Spartaansche koning Leonidas door tal-
rijke uitvallen de Perzen in het nauw te brengen, terwijl
ook de vloot bij Artemision groot nadeel aan de Perzi-
sche schepen toebracht. Eindelijk werd aan Xerxes evenwel
door den verrader Ephialtes een weg over het gebergte
gewezen, waar hij de op post gestelde Phocenzers over-
rompelde en plotseling in den rug van het Grieksche
leger stond. Haastig zond Leonidas zijne bondgenooten
weg, maar zelf hield hij stand met zijne driehonderd
Spartanen, die alle den heldendood stierven voor de
Grieksche vrijheid. Slechts twee zouden, door Leonidas
met eene zending belast, te Sparta zijn aangekomen.