Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE PERZISCHE OORLOGEN. 59
gereed, of er barstte een opstand in Egypte uit, waar-
tegen de nieuwe macht nu gebruikt moest worden, en
te midden van dien oorlog stierf de koning in 485. Zijn
zoon Xerxes., een echt Oostersch despoot, in 't purper
geboren, begon nu de toerustingen opnieuw en riep alle
volken op van Bactrië en Indië tot de Aziatische Joniërs
om Griekenland te verpletteren. Langs de heerwegen
werden groote arsenalen aangelegd om het leger onder-
weg te onderhouden, en reeds vooruit gezanten naar de
Grieksche steden gezonden om aarde en water als teeken
van onderwerping te vragen.
Ook in Athene had men niet stil gezeten. Miltiades
was na eene, door eigen schuld mislukte onderneming
tegen Paros, tot eene zware geldboete veroordeeld, en,
daar hij deze niet kon betalen, in gevangenschap ge-
storven. Nu kwamen aan het hoofd der Atheensche zaken
twee andere mannen, Aristides., het hoofd der oud-
Atheensche partij, die in het grondbezit dèn besten waar-
borg voor den staat zag en Themistodeshet hoofd der
jong-Atiieensche, die handel en zeevaart wilde ontwik-
kelen en trachtte Athene de eerste plaats onder de Griek-
sche steden te doen innemen. Door het schervengericht
van zijn' tegenstander bevrijd, begon Themistocles dadelijk
zijne plannen uit te voeren, en bewoog hij de burgers
de opbrengst der zilvermijnen van Laurium, vroeger onder
hen verdeeld, nu aan hem af te staan tot het bouwen
eener groote vloot, in naam tegen Aegina, maar in
werkelijkheid tegen de Perzen.