Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE PERZISCHE OORLOGEN. 58
in 490 toevertrouwd. Na Naxos onderworpen te hebben,
landden zij op Euboea en verwoestten Eretria, welks
bewoners medegewerkt hadden bij den brand van Sardes.
Van Eretria staken zij over naar Attica, waar zij zich
legerden in de vruchtbare vlakte van Marathon, die uit-
stekende weide voor hunne paarden opleverde. De Athe-
ners hadden insgelijks hunne voorbereidingen tot tegen-
weer gemaakt en hulp gevraagd aan de Spartanen, die
evenwel uit bijgeloof of uit naijver draalden, tot hunne
hulp te laat kwam. Nu trok het kleine legertje der Athe-
ners en Plataeërs alleen uit, onder zijne strategen of
bevelhebbers, van wie Miltiades.^ de vroegere Thracische
vorst, spoedig het overwicht over de anderen verkreeg. Hij
oefende zijne troepen door kleine schermutselingen en
leverde eindelijk den slag bij Marathon., waarin hij het
sterkere Perzische leger, waarschijnlijk verzwakt door de
inscheping der ruiterij, versloeg en dwong zijn heil op
de schepen te zoeken. Deze wilden nog eens eene lan-
ding beproeven bij het voorgebergte Sunium, waar de
vrienden van Hippias in Athene hun een teeken zouden
geven; doch de Atheensche soldaten waren er reeds aan-
wezig, en de aristocratische partij durfde geene verdere
poging doen. Zoo keerde de vloot dus onverrichter zake
naar Perzië terug.
§ 40. Darius zag, dat eene enkele expeditie niet vol-
doende was tot onderiverping der Atheners, en besloot
een groot leger bijeen te brengen, om hun eiken tegen-
stand onmogelijk te maken. Nauwelijks was hij echter