Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE PERZISCHE OORLOGEN. 57
TWEEDE TIJDPERK.
Van het begin der Perzische Oorlogen tot het
einde van den Peloponnesischen Oorlog.
de perzische oorlogen.
§ 39. De hulp, door de Europeesche Grieken aan hun
Aziatische stamgenooten verleend in den opstand tegen
Darius (vgl. blz. 35), bewoog dezen vorst eene onderne-
ming uit te rusten om hunne vermetelheid te straffen.
Hij werd in dit voornemen ondersteund door Hippias,
die, naar het Perzische hof gevlucht, den bijstand der
aristocratische partij in Griekenland beloofde. Zoo begon
in 't jaar 492 de eerste Perzische oorlog.
Mardonius, de schoonzoon des konings, een bewon-
deraar der Grieksche beschaving, voer met zijne vloot
de kusten langs om op vriendschappelijke wijze de Grie-
ken voor het Perzische rijk te winnen. Aan de Thraci-
sche kust gekomen, leed hij evenwel ten gevolge van een'
storm schipbreuk bij het voorgebergte Athos, en werd
hij gedwongen met het overschot zijner schepen naar
Perzië terug te keeren.
Na de mislukking van Mardonius' onderneming gaf
Darius gehoor aan de plannen van diens tegenstanders,
die rieden dwars de zee over te steken om Athene eene
gevoelige straf voor zijne hulp toe te dienen. Aan Datis
en ArtapUernes werd het bevel over dezen tweeden tocht