Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ATHENE EN DE WETGEVING VAN SOLON. 56
S 38. Een tijdlang werd de werking van Solon's wet-
geving geschorst, daar het den eerzuchtigen Pisistratus
(560—527) na twee mislukte aanslagen met hulp der
bergbewoners gelukte zich van de regeering meester te
maken en met zijne zonen, de Pisistratiden genaamd,
Hipparchus en Hippias^ eene halve eeuw (560—510) als
tyrannen de stad te beheerschen. Gedurende zijn bestuur
breidde hij de macht van Athene uit en trachtte hij zich
bij het volk zooveel mogelijk bemind te maken. Hij liet
de gezangen van Homerus verzamelen, en zijn zoon
Hipparchus bouwde voor Athene eene nieuwe markt, en
verbeterde de wegen, die hij overal van mijlpalen voor-
zag. Na den moord van Hipparchus (514) door twee
Atheensche jongelingen, Harmodius en Aristogiton, werd
Hippias achterdochtig en wreed, zoodat het volk tegen
hem opstond en hem in 510 uit de stad verdreef. De
Spartanen die hem te hulp wilden komen, trokken zich
weêr terug, en aan Clisthenes gelukte het 509 in Athene
de volkomen democratie te herstellen. Hij bracht den raad
van vierhonderd op vijfhonderd.^ door alle burgers gelijkelijk
gekozen, en voerde het ostracisme of schervengericht in, dat
strekte om personen, gevaarlijk voor de vrijheid en rust van
den staat, voor een zekeren tijd uit de stad te verbannen.
Zes duizend stemmen, schriftelijk op scherven uitgebracht,
waren daartoe voldoende en voorkwamen dikwerf burger-
twisten. Niet lang zou het duren, of de onafhankelijkheid
van de jonge democratie werd op een harde proef gesteld.