Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ATHENE EN DE WETGEVING VAN SOLON.
55
verdeeld. Wel bleef het nog grootendeels in de handen
der eupatriden, maar deze konden het door verwaar-
loozing verliezen, en een ander het zich door vlijt en
zorg verwerven. Naar de opbrengst nu dier landerijen
werd het volk in vier klassen verdeeld: de eerste, de
pentikosioimedimnen, de rijken, die 500 maten oogstten,
dienden als bevelhebbers in het leger of leverden een
oorlogsschip, de tweede, de hippeis of ridders met 300
maten opbrengst, leverden een strijdros voor den meester
en een wapendrager; de derde, de zeugiten of span-
houders, met 200 maten opbrengst, dienden als zwaar-
gewapenden, en de vierde, de thetes of daglooners, als
lichtgewapenden of als matroos op de oorlogsschepen. De
vierde was van alle posten, maar ook van alle lasten uit
gesloten, terwijl onder de overigen de belasting naar
het vermogen verdeeld werd. '
De wetgeving berustte bij de volksvergadering, die
zeer veel macht had. Zij hield toezicht op alle staats-
ambtenaren, bepaalde de belastingen en besloot over
vrede en oorlog. Voor de loopende zaken werd de raad
der vierhonderd gekozen, van welke een gedeelte,
de prytaneia, bestendig zitting hield. Naast den ouden
areopagus en de ephetenhoven werd een soort volksge-
richt, de heliaia, ingevoerd, waarin ieder burger voor
I
beurte zitting had. Ook de meeste ambten wisselden af
door het lot, hetgeen in Athene minder bezwaar had,
daar iedereen zich met staatszaken bemoeide, en de on-
geschikten zich gewoonlijk terugtrokken.