Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
ATHENE EN DE WETGEVING VAN SOLON. 54
twisten waren hiervan het gevolg, het naburige Megara
maakte zich meester van het eiland Salamis, en Athene
scheen zijn ondergang nabij.
§ 37. In die ongelukkige tijden trad in Athene Solon
op, die door een gelukkigen tocht tegen Salamis het ver-
trouwen zijner medeburgers had gewonnen en in 594 tot
eersten archon benoemd werd. In deze hoedanigheid
voerde hij zijne beroemde wetgeving in, die ten doel
had het volk van zijne schulden te bevrijden en landbouw
en grondbezit zooveel mogelijk te bevoordeelen.
Het eerste gedeelte zijner wetgeving bestond in de
schuldregeling, de sisachthia. Hij begon met allen schulde-
naars van den staat hunne schulden kwijt te schelden,
en bepaalde, dat niemand meer voor zijne schulden met
zijn persoon aansprakelijk zou zijn. Verder veranderde
hij den muntvoet. Het tot nu toe ingevoerde geld was
van tweeërlei muntvoet, den gouden en den zilveren.
Daar bracht hij eenheid in en nam alleen den gouden
aan. De schulden, in het zware geld gemaakt, liet hij
nu in het lichtere betalen en zóó won de schuldenaar 27
procent. Na zijn' tijd is de muntvoet nooit meer verlaagd.
Het tweede gedeelte van Solon's wetgeving was zijne
staatsregeling, de invoering der zoogenaamde timocratie.
Hij verdeelde de rechten en lasten van den staat naar
de vaste opbrengst van ieders landerijen. Daardoor steeg
de waarde van het land, en hij voorkwam, dat men zijn
geld in den handel waagde in plaats van er grondbezit
voor te koopen. Zoo werd het land ook meer gelijkmati