Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ATHENE EN DE WETGEVING VAN SOLON. 53
één archon voor lo jaar, tot eindelijk in 685 de zuivere
aristocratie ontstond, en negen archonten^ telkens voor
één jaar gekozen, het bestuur met elkander deelden. De
eerste heette de eponymos en gaf zijn naam aan 't jaar,
de tweede was de basileus of offerkoning — de goden
mochten door niemand minder dan een koning bediend
worden —, de derde de ƒ «»/^OTar^/i of bevelhebber, en de
zes anderen de thesmothetes of wethouders, belast met
de uitvoering der wetten. Voor de rechtspraak diende
de evenzoo uit eupatriden samengestelde areopagus.
Alle macht was dus in handen der eupatriden^ en de
andere klassen, de geomoren of landbouwers, tnAtdetni-
oer gen of handwerkslieden waren geheel aan hun willekeur
onderworpen. Daar zij bovendien als handeldrijvenden
alleen in het bezit van gemunt geld waren, en dit slechts
tegen hooge woekerrente uitleenden, geraakten de land-
bouwers bij hen in schuld, en werden zij zelfs, als zij niet
konden betalen, als slaven verkocht. Het volk werd meer
en meer ontevreden en eischte geschreven wetten. Dracon
gaf hun die in 621, maar geheel in den geest der eupa-
triden, en zoo streng, dat men ze met bloedgeschreven
noemde. Toen maakte (612) een zekere Kylon van de
ontevredenheid gebruik om zich de tyrannis te verschaffen,
maar zijn aanslag mislukte en zijne aanhangers werden,
niettegenstaande zij zich met touwen aan het beeld der
godin Athene hadden verbonden, vermoord door het rijke
geslacht der Alcmaeoniden, dat zich daardoor met bloed-
schuld tegenover de goden belaadde. Eindelooze burger-