Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
5° SPARTA EN DE WETGEVING VAN LYCURGUS.
Wat den regeeringsvorm betreft, het land was verdeeld
in 30 oben of stammen, die elk een vertegenwoordiger
naar de geroesia, den raad der ouden, zonden. Aan dezen
was de regeering en rechtspleging opgedragen. Boven-
dien namen daaraan deel de vijf ephoren, eene instelling
van later tijd, en de twee koningen uit het geslacht
der Agiaden en der Eurypontiden. Het volk zelf had in
zijne vergaderingen weinig invloed. Staande moest het
die bijwonen, en alleen door geschreeuw zijn goed- of
afkeuring te kennen geven, zonder bespreking van het
voorgestelde. Van de verdeeling in oben hing ook die
van het grondbezit af. Elke obe werd in 150 akkerloten
verdeeld, en deze 4500, later op 9000 gebracht, aan de
Doriërs tot hun onderhoud gegeven. Niemand mocht van
zijn deel iets weggeven of er iets bij ontvangen. Stierf
iemand zonder mannelijke nakomelingen, dan verviel
zijn goed weêr aan den koning.
§ 35. Lycurgus' wetgeving, die hij voor alle tijden in
stand wilde doen houden, maakte het leven voor de
Spartanen hard en ongezellig; maar aan den anderen
kant gaf zij hun een kracht, die zich bij het oorlogzuch-
tige volk weldra zou uiten in de onderwerping en be-
heersching van zijne naburen, bij welke de Doriërs geheel
in de oorspronkelijke bevolking waren opgegaan. Messenië
werd, niettegenstaande de dappere verdediging van zijne
helden Aristomenes en Aristodemus, in den i«'«« en2<^n
Messenischen oorlog (730—710 en 670—630) geheel on-
derworpen en de bewoners tot heloten gemaakt. In den