Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
DE ONTWIKKELING DER GRIEKSCHE STATEN.
rige volksklassen, ontstond bij deze ontevredenheid, daar
zij liever door één machtig vorst dan door een'bevoor-
rechten stand van huns gelijken beheerscht werden. Daar-
van maakten sommige heerschzuchtige edelen gebruik, om
met hulp van het ontevreden volk hun medebestuurders
op zij te schuiven en zich zelve door geweld de alleen-
heerschappij , de tyrannis., te verzekeren. Zulke tyrannen
waren Pisistratus in Athene, Theagenes in Megara, op
Samos de gelukkige Polycrates., die hetHeraion, den
grooten tempel van Hera bouwde, en zich den machtigsten
vorst van den Archipel maakte, maar eindelijk gekruisigd
werd door een Perzisch satraap, in wiens handen hij
gevallen was; in Corinthe eindelijk Periander., een der
zeven wijzen en in Argos Pheidon., die- het eerst de
munten in Griekenland invoerde. Doch ook aan hunne
heerschappij kwam een einde, toen het volk zelf aandeel
in de regeering verlangde en de democratiede volksre-
geering instelde. Koningschap, aristocratie, tyrannis,
democratie, zijn de regeeringsvormen , welke de meeste
Grieksche staten hebben doorloopen. Van alle waren
diegene, welke den grootsten invlöed 'op geheel Grieken-
land uitgeoefend hebben, het democratische Athene en.
het aristocratische Sparta.