Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE heldentijd.
47
de zuilen van Hercules trotseerden zij ■ om tochten te
ondernemen naar het ultima Thule (Engeland of IJsland?).
De reizigers deelden hunne ontmoetingen mede bij de
terugkomst, duizendmaal vergroot en versierd met de
verhalen van zeemonsters en andere wonderen. Zoo ont-
stond het verhaal van de Argonautentocht en de oinziver-
vingen van Odyssem.
de ontwikkeling der grieksche staten.
§ 32. Met de toenemende beschaving ontstonden ook
in Griekenland staten en regeeringsvormen. In den oud-
sten tijd kozen de Grieken evenals de Germanen konin-
gen, die in den oorlogstijd hun aanvoerders, maar in
vrede slechts de eersten onder huns gelijken waren. Hunne
eenvoudige levenswijze in die ruwe tijden, schildert Ho-
merus in het hof van Nausithous, den koning der Phae-
aeken, wiens dochter zelve hare kleederen en die harer
broeders ging wasschen. Later verlangden de eersten
van het volk, de gelijken des konings, een nog grooter
aandeel in zijne macht, en schaften eindelijk het koning-
schap geheel af, om het bestuur onder elkaar te verdee-
len. Zoo ontstonden de «w/crr^ï/'w/zf republieken, waarin
één stand, soms ééne familie, zooals de Bakchiaden in
Corinthe, over het geheele volk het bestuur voerde. Bij
meerdere ontwikkeling en toenemenden rijkdom der ove-