Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 de' heldentijd.
• I
de kusten der Middellandsche zee met Grieksche koloniën
bedekte. Het eerst staken de Grieken over naar dezelfde
kusten van Klein-Azië, vanwaar zij oorspronkelijk afkom-
stig waren. In sommige plaatsen ging die vestiging zonder
tegenstand, maar in andere verzette de oude bevol-
king, die soms in beschaving hooger stond dan de nieuw
aangekomenen, zich met kracht, en moesten er hevige,
langdurige oorlogen gevoerd worden. Een van deze is
waarschijnlijk de beroemde Trojaansche oorlog geweest,
in welken Grieken van alle stammen zich vereenigden
tegen den gemeenschappelijken vijand, en die algemeen
bekend is geworden door de Ilias, het helderidicht van
Homerus. De voornaamste koloniesteden, die aan de kust
van Klein-Azië ontstonden, en die door een' gemèen-
schappelijken eeredienst met de moedersteden verbonden
bleven, maar anders geheel onafhankelijk werden , waren
Phocaea, Mikte., Magnesia, Ephesusen de eilanden
Rhodus en Cyprus. Vandaar breidden zij zich uit langs
de kusten der Zwarte zee,'en ontstonden Sinope, Trebi-
zonde en Dioscurias., de groote markt op de Krim of
Taurischen Chersonesus. Aan de kusten van Thracië en
Macedonië verrezen Byzantium., het station der Mega-
renzische tonijnvisschers, Olynthus, Potidaea, Amphipolis^
op de Noordkust van Afrika Cyrene. Naar het Westen
vestigden zij zich in het Zuiden van Italië in Tarente.,
Sybaris en Croton, en ontving die geheele streek naar
hen den naam van Groot-Griekenland. Sicilië ontving
Syracuse., Agrigentum en Messina, Gallie j^/rt^w/Z/ï? en zelfs