Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 LAND EN VOLK. ^
§ 29. De geschiedenis der Grieken verdeelen wij in
vier tijdperken:
tot 492. Ontwikkeling der Grieksche staten.
492—404. Bloeitijd van Griekenland.
404—338. Verval en burgertwisten.
338—146. Het Grieksch-Macedonische tijdvak.
EERSTE TIJDPERK.
Tot het begin der Perzische Oorjogen.
de heldentijd.
§ 30. De' oudste geschiedenis der Grieken is ons alleen
bekend uit mondelinge overleveringen en de gezangen
der dichters. De daden van mannen, die aan hun volk
de eerste beginselen van beschaving hadden meegedeeld
en orde en rust hersteld hadden, werden honderdvoudig
vergroot voor het nageslacht bezongen, dat hen tot helden,
heroën, halfgoden maakte. In de vroegst bekende tijden
woonden in Griekenland de Pelasgen en Lelegers, die
waarschijnlijk over den landweg uit Azië zijn binnenge-
drongen. Zij ontvingen de eerste beschaving van Aziati-
sche volken, vooral van de Phoeniciërs, die aan hunne
kusten factorijen stichtten voor de vangst der purper-
.slakken of ook wel voor den slavenhandel. Thebe leidt
zijne eerste beschaving af van den Phoeniciër Cadmus,