Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
In het algemeen zijn de nieuwere onderzoekingen, die
op verschillende belangrijke historische gebeurtenissen
zulk een geheel ander licht hebben doen vallen, nog
te weinig tot het schoolboek doorgedrongen. Daarom
meende ik met de bewerking van dit leerboek geen on-
dienst aan mijne medeleeraars te zullen bewijzen. Ik
heb het werkje al lesgevende geschreven, naar de
behoeften, die zich bij mijn onderwijs zelf opdeden.
Mijn streven is voornamelijk geweest naar beknoptheid,
verbonden met duidelijkheid en volledigheid. Toch,
daar het geen boek voor eigen studie, maar een school-
boek is, is den leeraar nog genoeg ter verklaring en uit-
breiding overgelaten. In den strijd tusschen den heer
Kollewijn en Prof. Wynne heb ik in zoover de partij
van den laatste gekozen, dat ik, zonder het belang der
kuituurgeschiedenis over het hoofd te zien, deze niet in
afzonderlijke hoofdstukken, gelijk de heer Kollewijn doet,
van de »histoire bataille" heb gescheiden; maar beiden juist
ten engste met elkander heb samengeweven, zoodat de
handelingen steeds het uitvloeisel blijken der toestanden,
en de toestanden weêr het gevolg der handelingen. Door