Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
43 LAND EN VOLK. ^
land vereerd, ieder van hen had toch een bepaalde plaats,
die hem geheiligd was, en waar op bepaalde tijden
de bevolking samenstroomde om hem te dienen. Van die
plaatsen, die door geheel Griekenland ter eere der goden
bezocht werden, waren de twee voornaamste Delphi en
Olympia, het eene aan Apollo, het andfre aan Zeus
gewijd. In Delphi was het beroemde orakel, waar eene
vrouw, de Pythia, bedwelmd door de dampen, die uit
eene kloof in den grond opstegen, klanken uitstootte,
die door de priesters werden opgeteekend en verklaard.
Door hunne meerdere kennis en uitgestrekte betrekkingen
in de geheele wereld waren deze volkomen op de hoogte
der toestanden, en wisten zij gewoonlijk den juisten raad
in moeilijke gevallen te geven. Eerst later, toen zij hunne
toevlucht namen tot dubbelzinnigheid, en zich door ge-
schenken lieten omkoopen, ging hun gezag bij de Grieken
verloren.
Te Olympia werden de beroemde spelen gevierd
waarin de Grieken, die de ontwikkeling van het lichaam
niet bij die van den geest achterstelden, ter eere der
goden kwamen bewijzen, hoe zij gebruik wisten te maken
van de lichamelijke gaven , hun geschonken. In de vijf
spelen: wedloop, sprong, discus-worp, vuistgevecht en
speerworp, streden zij om den lauwer- of olijfkrans,
de hoogste eer, die een' Griek kon te beurt vallen.
Zelfs eene afzonderlijke jaartelling, die der Olympiaden,
heeft haar ontstaan aan deze vierjaarlijksche spelen te
danken.