Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 LAND EN VOLK. ^
peesche, die door haar' rijkdom aan vormen in staat
was de diepzinnigste denkbeelden en de geestigste wen-
dingen uit te drukken. Van de dialecten waren de voor-
naamste het Dorische., Jonische en Aeolische., en het Attische
het meest ontwikkeld als schrijftaal.
' Naast ééne taal hadden zij één' godsdienstdie oor-
spronkelijk berustte op de vereering der natuurverschijn-
selen. Doch hunne levendige verbeelding maakte de
natuurverschijnselen tot personen, aan wie zij de hande-
lingen en lotgevallen van menschen toeschreven. Op den
Olympus troonde Zeus, de god van den hemel met zijne
gemalin Hera, naast hem stonden Poseidon, de zeebe-
heerscher, de oorlogsgod Ares, Hephaestus, de god van
het vuur, Apollo, die der zon, Pluto, de beheerscher
der onderwereld, en de godinnen Aphrodite, Artemis,
Pallas Athene- Ceres was de beschermvrouw van den
landman, de Dioscuren, Castor en Pollux, geleidden de
zeevaarders. Tusschen goden en menschen stonden de
heroën of halfgoden, gelijk Herakles of Hercules, oor-
spronkelijk de Phoenische god Melkarth, die in zijne
twaalf groote werken, den loop der zon door de twaalf
dierenteekens voorstelt. En daarnaast bevolkten zij de
geheele natuur met eene reeks van geesten en boven-
aardsche wezens, faunen en satyrs, dryaden en hama-
dryaden in de bosschen, najaden en tritonen in het water,
welke voor hen het geheimzinnig weven van bovenaard-
sche machten in de natuur aanschouw^elijk maakten.
Werden de genoemde goden ook door geheel Grieken-