Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GRIEKEN.
land en volk.
§ 26. Europa zendt Azië zijn Balkan-schiereiland te
gemoet, dat, in zuidoostelijke richting voortdurend dieper
ingesneden, zich eindelijk in eene reeks van schiereilanden
en eilanden oplost, die over de Aegeïsclie zee een brug
slaan naar het naburige werelddeel. Ook Klein-Azië zendt
van zijn kant weêr zijne schiereilanden en eilanden uit, die
zich met de Europeesche vereenigen, zoodat daar nergens
tusschen de beide werelddeelen eene vaste grens is te
trekken. Overal ziet, tusschen beide vastelanden in, het oog
hier of daar in de verte telkens een andere kust opdoe-
men , en de oorspronkelijke bewoner vertrouwde zich op
zijn ruw vlot van het eene eiland naar het andere , tot hij
stoutmoediger geworden, ook grootere afstanden durfde
doorkruisen om nieuwe streken te ontdekken. Hier ont-
stond al in de vroegste tijden de zeevaart., nog begun-
stigd door de etesiën, de regelmatige noordenwinden,
die hier den geheelen zomer door heerschen.
Tusschen die schiereilanden in, dringt de zee mettal-
looze baaien en golven diep het land binnen. Geen bergtop