Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 DE VOLKEN VAN SYRIË EN KLEIN-AZIÊ.
begaafde Grieken ze het gretigst aannamen, om ze later
tot een' veel hoogeren trap te ontwikkelen.
§ 25. De Lydiërs. In Klein-Azië zwierven in de eerste
tijden in het binnenland verschillende onbeschaafde stam-
men rond , die zich volstrekt niet bekommerden om de
prachtige kusthavens, die allengs in het bezit kwamen
van Grieksche kolonisten. Anders werd het, toen in een
der binnenstaten, het rijke Lydië, na het einde der ee
eerste vorstenhuizen, de Atyaden en Heracliden., met
den vroegeren Karischen huurling Gyges., het geslacht
der Mermnaden op den troon kwam (68g—544). Gvges,
een doodvijand der Grieken, met zijne opvolgers Ardys,
Sadyattes, Alyattes en Croesus stelden zich ten doel de
geheele kust in hunne macht Ie brengen, hetgeen hun
door de verdeeldheid der Joniërs zoo goed gelukte, 'dat
Croesus de laatste der rijke steden in zijne handen zag
vallen. De rijkdom van dien vorst, die bovendien over
het stofgoud uit het riviertje de Pactolus beschikte, werd
spreekwoordelijk. Zijn rijk strekte zich uit van den Hel-
lespont tot de Halys en werd een der grootste rijken van
Azië. Te groote heerschzucht verwikkelde hem eindelijk
in een oorlog met Cyrus, en veroorzaakte den ondergang
van zijn rijk in 544. Niet zoo gemakkelijk gelukte het
de Grieksche kuststeden te onderwerpen, die telkens,
eerst onder Cyrus en later onder Darius, opstonden en
de oorzaak werden dier Perzische oorlogen, die aan
het kleine Griekenland het overwicht zouden verschaffen
over de groote monarchieën van het Oosten.