Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VOLKEN VAN SYRIË E;^ KLEIN-AZIÉ. 37
zich in twee deelen, waarvan het eene, Israël., in 722
door Salmanassar van Assyrië, het andere,in
587 door Nebukadnezar van Babyion werd veroverd.
§ 24. De Phoeniciërs. Ten N\V. van Palestina lag aan
•de Middellandsche Zee de smalle kuststrook Phoenicië,
welks bewoners van zelf in handel en ilijverheid hun
voornaamste bestaansmiddelen moesten zoeken. Grewoon-
lijk aan de groote Oostersche monarchieën onderworpen ,
onderhielden zij voor deze betrekkingen met andere
volken door middel van karavaanhandel of van zeetoch-
ten. Elke stad vormde meestal een staatje op zichzelf:
^ Eerst was Sidon., later Tyrus., de voornaamste, die door
haar rijkdom de begeerte der vorsten opwekte en meer
dan eens belegerd en veroverd werd. Voor den handel
stichtten zij faktorijen en koloniën langs de kust der Mid-
dellandsche Zee, van welke later Carthago, door zijne
gunstige ligging, de voornaamste werd. Hunne zeetochten
strekten zij zëlfs nog verder dan de zuilen van Hercules
of Straat van Gibraltar uit, omzeilden Afrika en haalden
tin van de Scilly-eilanden. In de nijverheid waren zij be-
roemd door hun glas, purper en fijne weefsels. Ook de
uitvinding van letterschrift en cijfers wordt aan de Phoe-
niciërs toegeschreven. Hun godsdienst stemde in hoofd-
zaak overeen met die der Assyriërs en Babyloniërs; maar
hun voorname beteekenis voor de geschiedenis bestaat
daarin, dat zij de beginselen der beschaving, die zij van
de Oostersche riviersfaten hadden ontvangen, meedeelden
aan de kustbewoners der Middellandsche ^^^^, waarvan de