Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 meden en perzen.
gevangen genomen en gekruisigd. Om de Europeesche
Grieken voor hunne hulp te straffen, begon Darius dien
langen worstelstrijd, die, iret afwisselend geluk gevoerd,
zou eindigen met de verovering van het Perzische rijk
door Alexander den Groote van Macedonië.
De volken van svriê en klein-aziè.
§ 23. Dc Israeliten. Minder van belang voor de staat-
kundige geschiedenis, dan wel voor die der godsdiensten
is het volk der Israëliten geworden, een Semitische stam,
die zich na den uittocht uit Egypte in Palestina aan den
Jordaan vestigde. Te midden van de Chamitische stammen
der Kanaäniten wonende, op wie zij eiken voet grond
moesten veroveren, ontwikkelde zich bij hen dat geloof
aan eigen voortreffelijkheid als het uitverkoren volk van
Jehova, en die onverdraagzaamheid tegenover anderen,
die hen in later tijd zou kenmerken. Hun godsdienst-
stichter en wetgever was Mozes (1200 v. Chr.), wiens,
leer later door de propheten tot het zuivere ééngodendom
werd ontwikkeld, dat de Israëliten zoo gunstig van de
andere Oostersche volken onderscheidde. Eerst door
richters bestuurd, stelden zij later koningen aan. Den
grootsten bloei bereikte hel volk onder den koning Salomo,
(1000), die met alle naburige volken betrekkingen aan-
knoopte, met de Phoeniciërs handelstochten ondernam,
en de beroemde tempel van Jeruzalem stichtte. Na zijne
r.'geering verviel het rijk door burgertwisten, en splitste het